Ko smo? Who We Are? About.

Niste ni blizu ako ste pomislili da je naše  sedište u Belizeu.

A još  ste dalje ako ovde vidite nekakav tim.

Ovo je  samo one man band pretenciozni pokušaj da od ručnog rada u slavu sporta koji je učinio danas nepostojeću državu, SFRJ, i sve  one koji su bili njeni žitelji  makar u nečemu, svetskom silom, velikom silom, velesilom… stigne do zamišljenog,  sveobuhvatnog statističkog košarkaškog internet almanaha.   almanah link

Imao je nekada MINIMAKS u svom radio masterpiece-u zvanom TUP TUP jedan џingl, koji je išao ovako…..mi se zovemo…..mi se zovemo….mi se zovemo……