40:37 (21:20)

Pobeda je omogućila učešće u finalnoj grupi, zajedno sa Poljskom, Mađarskom , Italijom, Sovjetskim Savezom, Rumunijom, Čehoslovačkom i Bugarskom. Samo je DR Nemačka falila za kompletan Istočni blok.