60:72 (33:29)

Novaček je dao trećinu rumunskih poena a Miler trećinu naših. Matematika kaže da su bili bolji za jednu šestinu svojih poena.